Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Meteorologická