MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš