MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 5/2023 - rozpočtové opatření 7/2023 - 8/2023

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 5/2023 - rozpočtové opatření 7/2023 - 8/2023

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš