MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 10/2023 - rozpočtové opatření 17/2023 - 23/2023

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 10/2023 - rozpočtové opatření 17/2023 -  23/2023

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš