Participativní rozpočet - "Nápady pro Libuš a Písnici"

NÁPADY PRO LIBUŠ A PÍSNICI

Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš zahájen.

Občané se tak budou moci podílet na rozvoji své městské části. Sami budou projekty navrhovat a o jejich podpoře rozhodovat hlasováním. Radnice na projekt vyčlenila prostředky v souhrnné výši 500 000,- Kč.

První ročník startuje již tuto neděli 1. srpna 2021. Program je dalším krokem vedoucím k širšímu zapojení občanů do rozvoje městské části. Přispívá také k sousedskému dialogu mezi občanem a radnicí.

Samotný program bude mít několik fází. Jednotlivé návrhy bude úřad městské části posuzovat z hlediska realizovatelnosti (listopad 2021). Následovat bude prezentace realizovatelných autorských návrhů (listopad 2021) a vyvrcholením procesu pak hlasování občanů (listopad 2021) o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu uskutečněny. Realizační fáze vítězných projektů je pak plánována v roce 2022.
Veškeré informace týkající se zapojení do participativního rozpočtu naleznou zájemci na www.napadyprolibusapisnici.cz

Pravidla participativního ročníku jsou k dispozici i zde.

Koordinátorem projektu, který Vám zodpoví Vaše dotazi je Bc. Petr Borsrký: borsky@praha-libus.cz

V prní fázi dochází k podávání návrhů od občanů. Tato fáze potrvá až do 15. října.