Vyhlášení zápisů do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš na školní rok 2019-2020

Organizace  -> Školství ->  Mateřské školy  

Byly vyhlášeny zápisy do mateřských škol zřizovaných měšstkou částí Praha-Libuš. Infomace a dokumenty k zápisům mají všechny mateřské školy zvežejněné na svých úředních deskách a webových stránkách viz https://www.praha-libus.cz/organizace/2755-materske-skoly .