Mateřské školy

Aktualizace demografické studie městské části Praha-Libuš z listopadu 2020

Pro území městské části Praha-Libuš byla provedena v roce 2020 aktualizace demografické studie zaměřené na potřebu plánování kapacit mateřského a základního školství na území MČ Praha-Libuš a dále budoucích potřebných kapacit sociálních služeb pro toto území. Přiložená studie (níže v dokumentech ke stažení) poskytuje výhled na horizont prognózy do roku 2043.  Dokument vzala na vědomí Rada MČ Praha-Libuš svým usnesením č.  248/2020 ze dne 16. 11. 2020. Viz:

Demografická studie | Oficiální web městské části Praha-Libuš (praha-libus.cz)

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš


Sdělení rodičům základních a mateřských škol na území městské části Praha-Libuš

14. 10. 2020

Vážení rodiče,

aktuální situace staví před každého z nás, tedy i před zřizovatele, před ředitele škol a školek i před každého z Vás každý den zcela nové otázky. Před našimi řediteli stojí nyní otázka: jak plnit hlavní funkci – vzdělávání a jak současně naplňovat i další funkce – sociální. Ředitelé obou našich základních škol již zahájili se svými pedagogy nesmírně náročnou distanční výuku žáků napříč oběma stupni vzdělávání. Všichni si uvědomujeme, jaké nároky tento způsob klade současně též na Vás, na rodiče v poměrně častém modelu home office - s určitým počtem počítačů, notebooků či tabletů v rodině a také v bytě dané velikosti. Věřte, že si velmi vážíme Vaší spolupráce s pedagogy i Vaší obrovské podpory svým dětem v těchto naprosto mimořádných podmínkách. Děkujeme Vám.

V mateřských školách, kde bylo ponecháno rozhodnutí o dalším provozu na paní ředitelkách se souhlasem zřizovatele, musí ony denně se svými paní učitelkami vyvažovat klady i zápory obou způsobů řešení: jestli dále provozovat či naopak uzavřít školky a tím způsobit škody a problémy dalším rodičům, jež nebudou moci dále pracovat, ale budou ošetřovat své malé děti, které zůstanou doma.

Organizovat provoz mateřské školy i její jídelny a přitom dodržovat veškerá nařízení, měnit rozvrhy a obsazování služeb dle toho, jak který konkrétní zaměstnanec nebo dítě nastoupí do karantény či jak se z ní navracejí zpět do prostředí MŠ, to vše je velmi náročné. A to i přesto, že situace v MŠ se jeví dosud o něco méně vypjatá než na školách základních.

Na městské části Praha-Libuš si všichni velice vážíme nesmírného úsilí, které všichni společně vynakládáme. Vysoce oceňujeme přístup obyvatel celé městské části a máme skutečné pochopení pro sociální potřeby i nutnost zabezpečení obživy mnoha rodin.  

 

Vážení rodiče, aktuálně přijatá opatření mají trvat 14 dní. 

Vše je teď čerstvé, všichni sledujeme, jak se situace vyvine. Prosíme Vás tedy o tolik potřebný klid pro Vaše děti, prosíme o Vaši trpělivost. Budete napřímo tak jako dosud ze svých škol a školek vždy včas o všem informováni.

Dovolte popřát Vám, vážení rodiče, pevné zdraví i pevnou mysl a ještě jednou Vám poděkovat za spolupráci.

V úctě

Ing. Lenka Koudelková, v. r.

místostarostka pro oblast sociální, vzdělávání, školství a tělovýchovy


Informace o omezení kvůli koronaviru v oblasti školství

Informace o omezení kvůli koronaviru v oblasti školství naleznete přehledně zveřejněné odborem školství správního obvodu  Praha 12 na webových stránkách správního obvodu 

pod odkazem: Zvláštní opatření v základních a mateřských školách MČ Praha 12

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš


Od 18.3.2020 jsou uzavřeny všechny mateřské školy zřízené městskou částí

Rada městské části Praha-Libuš dne 17.3.2020 Praha-Libuš souhlasila s přerušením provozu zřizovaných mateřských škol a s nimi souvisejících školských zařízení na základě vyhodnocení aktuálního situace zájmu o provoz těchto mateřských škol paní ředitelkami těchto škol na základě závažných důvodů, které z organizačních a technických příčin znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, a to v souladu s  §3 odst. 2 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání s účinností od 18. 3. 2020 od 6:00 hodin do odvolání; jedná se o:

 • Mateřskou školu K Lukám, K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4 – Libuš,
 • Mateřskou školu Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 4 – Písnice,
 • Mateřskou školu Lojovická, Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš,
 • Mateřskou školu Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 – Písnice.

Rada městské části Praha-Libuš ukládá ředitelkám výše jmenovaných mateřských škol informovat o způsobu zajištění péče o děti v době přerušení provozu mateřských škol v souladu s Usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření.

Podrobnější informace jsou v přílohách. Přílohy:

 • Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření
 • Informace MŠT k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.

Pro další informace v závislosti na vývoji situace sledujte webové stránky školy. 

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš


Od zítřka 11. 3. základní školy a školní družiny uzavřeny, zákaz akcí nad 100 osob a další preventivní opatření

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se s účinností od 11.3.2020 do odvolání uzavírá ZŠ Meteorologická v Libuši, ZŠ s RVJ v Písnici. V základních školách nebudou fungovat ani družiny. Na mateřské školky se toto rozhodnutí ZATÍM nevztahuje, zůstávají tedy v provozu.

„Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne,“ oznámilo na Twitteru ministerstvo školství. Čekáme na další informace.

O uzavření školních jídelen rozhodnou ředitelé škol a zveřejní tyto informace na webu škol.

Žádáme rodiče dětí z MŠ, aby škole nahlásili absenci svých dětí, neboť jich spousta jistě také nepřijde.

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání zrušeny i všechny akce jakéhokoli charakteru, které neprobíhají na základě zákona (soudy, jednání orgánů aj.), s počtem účastníků nad 100 osob. 

OSŠ ÚMČ Praha-Libuš


9.3.2020 - JIŽ NEPLATNÉ

Školy v Libuši a Písnici v provozu!

Vedení MČ Praha 6 vyzvalo rodiče, aby v pondělí neposlalo děti do školy a dali jim týdenní volno. Vedení MČ Praha-Libuš situaci důkladně posoudilo a rozhodlo se nenásledovat Prahu 6 a nevydat žádné takové doporučení. Důvody jsou následující:

1. Jarní prázdniny v MČ Praha-Libuš proběhly v týdnu od 17. do 23. února, od té doby již děti chodily 14 dní do školy. V té době situace v Itálii nebyla tak vážná, jako v posledních dnech. Žádné podezření z nákazy koronavirem se v té době u nás neprokázalo.

2. Prázdniny na Praze 6 byly o týden později a hned v prvním týdnu po jejich skončení se u maminky dvou dětí prokázalo nakažení koronavirem. Děti na Praze 6 jsou nyní v polovině doporučené karanční doby (14 dnů) od návratu z rizikové oblasti.

Situace na Praze 6 a v Praze-Libuši je tedy odlišná, i když žijeme v jenom městě. V tuto chvíli není důvod doporučit školám „dobrovolné“ prázdniny i na území MČ Praha-Libuš, všechny školy jsou nadále v provozu. Ve školách probíhá zvýšený úklid, děti byly poučeny o zvýšených hygienických návycích. Apelujeme na rodiče, aby šli svým dětem příkladem a dětem na svém chování ukazovali, jak si například účinně mít ruce. 

Žádáme rodiče, kteří se v posledních dnech vrátili z rizikových oblastí, např. Itálie, aby neriskovali a sobě a příbuzným ve společné domácnosti nařídili povinnou karanténu i nad rámec opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví, které se vztahuje na občany, kteří se vrátili z Itálie do ČR od soboty 7. března. Tyto děti budou řádně omluveny. 

Jiří Koubek, starosta, spolu s vedením MČ Praha-Libuš


Základní škola s RVJ v Písnici: Oznámení o vyhlášení volných dní

Vyhlášení zápisů k letnímu provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš na hlavní prázdniny 2019     

Všechny mateřské školy mají zveřejněné informace k zápisům k letnímu provozu mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš na svých úředních deskách a webových stránkách. Každá mateřská škola zajišťuje letní provoz poslední srpnový týden, MŠ Ke Kašně a MŠ Lojovická zajišťují provoz i postupně v prvních dvou červencových týdnech. V ostatních termínech budou děti přijímány do jiných mateřských škol. Informace o letním provozu v  mateřských školách zajišťujících letní provoz nalezente v přehledu odkazů na webové stránky škol. Dokumenty k letnímu provozu MŠ Ke Kašně a MŠ Lojovická jsou ke stažení níže (Informace + Vnitřní směrnice + Přihláška).   


Vyhlášení zápisů do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš na školní rok 2019/2020     

Všechny mateřské školy mají zveřejněné informace k zápisům na školní rok 2019/2020, kritéria pro přijetí a vzory žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na svých webových stránkách. Zde je přehled odkazů na webové stránky škol. Žádosti o přijetí jsou ke stažení níže.   

MŠ K Lukám: informace o školkách, zápisu i odkaz na vzor žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete ZDE - http://www.msklukam.cz/zapis/

MŠ Ke Kašně: informace o školkách, zápisu i odkaz na vzor žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete ZDE - http://www.mskekasne.cz/zapis.html

MŠ Lojovická: informace o školkách, zápisu i odkaz na vzor žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete ZDE - http://www.mslojovicka.cz/?zapis-deti-do-ms,6 , přihláška je ZDE - http://www.mslojovicka.cz/?zapis-deti-do-ms,6

MŠ Mezi Domy: informace o školkách, zápisu i odkaz na vzor žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete ZDE - http://www.msmezidomy.cz/kdy.html


Informace o letním provozu mateřských škol a školních družin při základních školách zřizovaných městskou částí Praha-Libuš      

je zveřejněna níže v přílohách ke stažení. Citace z dokumentu:

LETNÍ PROVOZ ŠKOL a školských zařízení o hlavních prázdninách 2019
Mateřské školy
MŠ K Lukám
K Lukám 664/1a , 142 00 Praha 4 –Libuš (www.msklukam.cz)
26. - 30. 8. 2019
MŠ Ke Kašně
Ke kašně 334/14, 142 00 Praha 4 - Písnice (www.mskekasne.cz)
1. - 4. 7. 2019*), 26. - 30. 8. 2019
MŠ Lojovická
Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 - Libuš (www.mslojovicka.cz)
8. - 12. 7. 2019*), 26. - 30. 8. 2019
MŠ Mezi Domy
Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 - Písnice (www.msmezidomy.cz)
26. - 30. 8. 2019
Školní družiny při základních školách
ZŠ Meteorologická
Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš (www.zsmeteo.cz)
26. - 30. 8. 2019*)
ZŠ s RVJ v Písnici
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.zspisnice.info)
1. - 4. 7. 2019*)

*) provoz otevřen pro všechny děti/žáky navštěvující mateřské/základní školy zřizované městskou částí Praha-Libuš

K letnímu provozu je třeba své dítě zapsat a uhradit příslušné poplatky předem. Bližší informace a termíny těchto zápisů budou uvedeny na webovách stránkách škol.

O dalších letních aktivitách pro děti jako jsou např. příměstské tábory, se dozvíte v dalším, červnovém, čísle časopisu U Nás.


Informace o přípravě letního provozu mateřských škol a školních družin základních škol v roce 2019

je   zveřejněna níže v přílohách ke stažení. Citace z dokumentu:

"Vážení rodiče,

tak, jako v předchozích letech bychom chtěli vyjít vstříc pracujícím rodičům v době letních prázdnin zajištěním letního provozu škol alespoň po část prázdnin. Stejně jako v předchozích letech bude zajištěn letní provoz mateřských škol a to v režimu první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu 2019. Poprvé bychom rádi nabídli letní provoz školních družin základních škol.

 Někteří z Vás plánujete letní dovolenou a obracíte se na ředitelky a ředitele škol, pedagožky, pedagogy a vychovatelky školních družin s dotazy, zda již ví, kdy budou mateřské školy otevřené nebo jestli bude školní družina o prázdninách otevřená.

Přesný harmonogram, kdy jak bude otevřená která mateřská škola a školní družina základních škol je každý rok dlouhodobě projednáván a je zveřejňován až jeho finální podoba. Ovlivňován je dvěma faktory. Jednak je to čerpání dovolených, na které mají pedagožky a pedagogové nárok a musí si ji vyčerpat zejména v letních měsících, aby nekomplikovali provoz škol v průběhu školního roku. Dále je nutné vzít v potaz realizaci investičních akcí v budovách škol – jedná se o zásadní opravy, úpravy a budování prostor, které znemožňují provoz školy, proto se, pokud je to možné, realizují v době letních prázdnin.      

Investiční akce jsou oprávněnou překážkou, proč není možné stanovit letní provoz mateřských škol a školních družin základních škol v potřebném předstihu, i když bychom Vám velmi rádi vyšli vstříc. Realizace plánovaných investičních akcí je závislá na výši přidělených finančních prostředků od hl. m. Prahy a přidělených evropských dotací, která bývá známa až na jaře každého roku.

Předpokládáme tedy, že vyjádření zřizovatele o tom, které konkrétní mateřské školy a školní družiny základních škol budou v daných týdnech letních prázdnin zajišťovat letní provoz, budeme moci zveřejnit v průběhu dubna tohoto roku na webových stránkách městské části Praha-Libuš a na webových stránkách a úředních deskách mateřských a základních škol.  

Děkujeme za pochopení."       


Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha-Libuš (tzv.spádovost částí území)

viz - http://skoly.praha.eu/87735_NOVA-Obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol

a rovněž výňatek z OZV HMP č.3/2019 platé od 1. 4. 2019 ke školským obvodům základních škol týkající škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš v Přílohách.

 • Ke změně školských obvodů dochází u 1. stupně základních škol. Část obvodu dříve náležící do Základní školy s RVJ v Písnici se přesouvá do Základní školy Meteorologická. Pro 2. stupeň základní školy je celé území městské části Praha-Libuš školským obvodem Základní školy Meteorologická.
 • Školským obvodem pro mateřské školy i je nadále celé území městské části.   

Informace o termínech zápisů, dnech otevřených dveří a o plánované změně školských obvodů pro základní školy v části katastrálního území Písnice v časopisu U NÁS z února 2019, str. 6

viz - https://www.praha-libus.cz/zpravodaj/9065-u-nas-022019  

a rovněž dokument ke stažení v Přílohách.

Přípravná třída ZŠ Meteorologická v novém, 1. 4. 2019

Již druhým rokem bude otevírána přípravná třída v Základní škole Meteorologická. Její cíl je nabídnout vhodné stimulují prostředí pro děti předškolního věku s odkladem školní docházky, kterým pedagogicko-psychologická poradna ve vyjádření k odkladu povinné školní docházky doporučila navštěvovat rok přípravnou třídu základní školy.  

Již před několika lety nové legislativní pojetí přípravných tříd umožnilo koncipovat přípravnou třídu jinak, nově, tak, aby lépe vyhovovala potřebám současné doby, kdy velký počet dětí předškolního věku dostává doporučený odklad povinné školní docházky.

V přípravné třídě základní školy děti dostávají zapsané děti možnost dalšího pokračování plnění povinného předškolního vzdělávání na 1 rok, než skutečně nastoupí do 1. třídy základní školy.

Pedagogové v přípravné třídě pracují s dětmi metodami předškolního vzdělávání v prostředí základní školy.

Mnoha dětem s odkladem povinné školní docházky může přípravná třída ulehčit přechod mezi mateřskou školou a základní školou právě pozvolným přechodem mezi prostředím obou škol.

S jistou mírou zjednodušení by snad šlo říci, že „přípravná třída je mateřskou školou v základní škole“.   

 • K dětem se zde přistupuje individuálně, což umožňuje nižší počet dětí ve třídě, než bývá ve třídě mateřské nebo základní školy.

Výhody přípravných tříd:

 • Dítě může navštěvovat přípravnou třídu v Základní škole Meteorologická, i pokud mu odklad školní docházky udělila Základní škola s RVJ v Písnici.
 • Docházka do přípravné třídy ZŠ Meteorologická nemá žádný vztah k budoucímu zápisu dítěte do základní školy.
 • Následující školní rok musí dítě znovu k zápisu do 1. třídy.   

Další výhody:

 • Výuka probíhá 5 dní v týdnu.
 • Děti mají k dispozici školní obědy i odpolední družinu v plném rozsahu.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy viz - http://www.zsmeteo.cz/cz/zapis-do-pripravne-tridy-1404041637.html 

Dokumenty k zápisu rovněž viz níže v Přílohách ke stažení.


Mateřská škola K Lukám (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://www.msklukam.cz/
ředitelka školy: Marta Hrubá
kontakt: K Lukám 664/1a , Praha 4 –Libuš 142 00, msklukam@email.cz, 261 910 135, 739 022 365

Mateřská škola Ke Kašně (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://www.mskekasne.cz/
ředitelka školy: Mgr. Ivana Koutná
kontakt: Ke Kašně 334, Praha 4 – Písnice, 142 00, mskekasne@volny.cz, 261 911 449, 601 555 007


Mateřská škola Lojovická (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web:  http://www.mslojovicka.cz/
ředitelka školy: Ivana Sýkorová
kontakt: Lojovická 557, Praha 4 – Libuš, 142 00, sykorova.mslojovicka@seznam.cz,  241 471 378, 728 790 665


Mateřská škola Mezi Domy (příspěvková organizace zřízená MČ Praha-Libuš)

web: http://msmezidomy.cz/ms-mezi-domy.html
ředitelka školy: Mgr. Ivana Gerlašínská
kontakt: Mezi Domy 373, Praha 4 – Písnice, 142 00, reditelka@msmezidomy.cz, 261 910 122, 603 294 941


Mateřská škola Písnický domeček (soukromá škola)

web: http://www.ms-pisnice.cz/
kontakt: Andrea Duspinová,  andreaduspinova@ms-pisnice.cz, 736 68 77 18
Libušská 48/43, Praha 4 – Písnice 142 00,


Minísek (soukromá škola)

web: http://www.jesleaskolka.cz/
kontakt: K hájovně 739/13, Praha 4  - Libuš, 142 00, minisek@jesleaskolka.cz, 721 876 223


DS Kalamajka (soukromá škola)

web: http://www.dskalamajka.cz/
kontakt: Kateřina Nedvědová, info@dskalamajka.cz, 774 512 402, U Vodojemu 17/924, Praha 4 – Libuš, 142 00

PřílohaVelikost
PDF icon U NÁS 02 - Informace o zápisech a dnech otevřených dveří a plánované změně školských obvodů426.94 KB
PDF icon Výňatek z OZV č. 3-2019 HPM pro ZŠ na území MČ Praha-Libuš236.66 KB
PDF icon OZV č. 4-2019 HMP o školských obvodech mateřských škol platná od 1. 4. 2019313.82 KB
PDF icon OZV č. 3-2019 HMP o školských obvodech základních škol platná od 1. 4. 2019781.1 KB
PDF icon Přípravná třída ZŠ Meteorologická v novém490.88 KB
PDF icon Kritéria pro přijetí dítěte s odkladem povinné školní docházky do přípravné třídy ZŠ Meteorologická427.33 KB
PDF icon Informace o přípravě letního provozu MŠ a školních družin ZŠ v roce 2019420.18 KB
PDF icon Letní provoz MŠ a školních družin ZŠ 2019219.58 KB
Microsoft Office document icon Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ K Lukám počínaje školním rokem 2019-2020 38.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Ke Kašně počínaje školním rokem 2019-2020 39.5 KB
Microsoft Office document icon Informace k zápisu na školní rok 2019-2020 - MŠ Ke Kašně 30 KB
Microsoft Office document icon Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lojovická počínaje školním rokem 2019-2020 48 KB
Microsoft Office document icon Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Mezi Domy počínaje školním rokem 2019-2020 44.5 KB
PDF icon Infomace o letním provozu v MŠ Ke Kašně 2019420.48 KB
PDF icon Vnitřní směrnice k letním provozu v MŠ Ke Kašně 2019481.68 KB
Soubor Přihláška k letním provozu v MŠ Ke Kašně 201914.09 KB
PDF icon Infomace o letním provozu v MŠ Lojovická 2019418.74 KB
PDF icon Vnitřní směrnice k letním provozu v MŠ Lojovická 2019481.69 KB
Soubor Přihláška k letním provozu v MŠ Lojovická 201911.5 KB
PDF icon Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření103.25 KB
PDF icon Informace MŠT k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí182.28 KB
PDF icon Dopis OSŠ ÚMČ Praha-Libuš - Informace pro rodiče 17.3.2020 163.23 KB