MČ Praha Libuš - zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 516/1

MČ Praha Libuš - zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 516/1

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Středa, Únor 16, 2022
Svěšeno: 
Pátek, Březen 4, 2022