MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - směna části pozemku v k.ú. Písnice

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - směna části pozemku v k.ú. Písnice

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Listopad 18, 2021
Svěšeno: 
Pondělí, Prosinec 6, 2021