MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 1001/1

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 1001/1

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Únor 1, 2022
Svěšeno: 
Čtvrtek, Únor 17, 2022