Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Radotín.

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Radotín.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Srpen 19, 2015
Svěšeno: 
Čtvrtek, Září 17, 2015