Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Třeboradice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Třeboradice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Březen 22, 2017
Svěšeno: 
Čtvrtek, Duben 20, 2017