Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Přední Kopanina.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Přední Kopanina.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Září 14, 2016
Svěšeno: 
Čtvrtek, Říjen 13, 2016