Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Hloubětín.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Hloubětín.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Leden 13, 2016
Svěšeno: 
Čtvrtek, Únor 11, 2016