Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Horní Počernice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Horní Počernice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Březen 1, 2016
Svěšeno: 
Středa, Březen 30, 2016