Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Libeň.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Libeň.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Září 23, 2013
Svěšeno: 
Úterý, Říjen 22, 2013