Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách v obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Holyně.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách v obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Holyně.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Únor 19, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 20, 2014