Katastrální úřad Pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Chodov.

Katastrální úřad Pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Chodov.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Březen 2, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Duben 2, 2012