Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Klánovice, obec Praha

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Klánovice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Srpen 3, 2015
Svěšeno: 
Středa, Září 2, 2015