Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Třebonice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Třebonice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Listopad 16, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Prosinec 17, 2012