Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Holyně.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Holyně.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Září 3, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Říjen 2, 2014