MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka.

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Květen 23, 2016
Svěšeno: 
Středa, Červen 8, 2016