MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění a provedení stavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 845/8, 845/9 v k.ú. Písnice.

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění a provedení stavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 845/8, 845/9 v k.ú. Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Únor 4, 2013
Svěšeno: 
Středa, Únor 20, 2013