MČ Praha 12 - Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení - nástavba objektu čp. 693 v k.ú. Libuš, na pozemku parc.č. 557/23 v k.ú. Libuš.

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení - nástavba objektu čp. 693 v k.ú. Libuš, na pozemku parc.č. 557/23 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červen 10, 2013
Svěšeno: 
Středa, Červen 26, 2013