MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace v ul. Ke Kašně, SO 100 - komunikace a zpevněné plochy.

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace v ul. Ke Kašně, SO 100 - komunikace a zpevněné plochy.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Únor 28, 2012
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 15, 2012