MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o dělení pozemku a umístění stavby - ul. V Hrobech, parc. č. 293/4 a 293/5 k.ú. Libuš.

MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o dělení pozemku a umístění stavby - ul. V Hrobech, parc. č. 293/4 a 293/5 k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Listopad 8, 2011
Svěšeno: 
Čtvrtek, Listopad 24, 2011