MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o změně stavby - rekonstrukce zemědělského objektu a přístavba kafé-restaurantu.

MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o změně stavby - rekonstrukce zemědělského objektu a přístavba kafé-restaurantu.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Srpen 14, 2012
Svěšeno: 
Čtvrtek, Srpen 30, 2012