MČ Praha 12 - Změna rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu 127 k.ú. Písnice na pozemku parc.č. 124 k.ú. Písnice, při ulici Na Losách.

MČ Praha 12 - Změna rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu 127 k.ú. Písnice na pozemku parc.č. 124 k.ú. Písnice, při ulici Na Losách.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Červen 8, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Červen 25, 2012