MČ Praha 4 - Opravné rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí ve věci územního řízení o umístění stavby trasa I.D metra v Praze, stavba - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice

MČ Praha 4 - Opravné rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí ve věci územního řízení o umístění stavby trasa I.D metra v Praze, stavba - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Březen 21, 2014
Svěšeno: 
Úterý, Duben 8, 2014