MČ Praha-Libuš - Informuje o očkování psů a koček proti vzteklině, které proběhne dne 15. května 2013.

MČ Praha-Libuš - Informuje o očkování psů a koček proti vzteklině, které proběhne dne 15. května 2013.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Duben 19, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Květen 16, 2013