MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 39/2017.