MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Klubu Junior č.p. 395 v k.ú. Písnice

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Klubu Junior č.p. 395 v k.ú. Písnice, na pozemcích č. parc. 910/34, 910/35 v k.ú. Písnice, Praha 4 - Písnice, při ulici Na Okruhu, Praha 4 - Písnice, spočívající v provedení 3 ks oken v severní a západní fasádě v 1. NP pro provoz jednoho oddělení mateřské školy.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červen 25, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Červenec 3, 2014