MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vypracování PD pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vypracování PD pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš vč. výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Prosinec 13, 2016
Svěšeno: 
Pátek, Prosinec 30, 2016