MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - ZŠ Meteorologická - havarijní stav podlahy zásobovací chodby školní kuchyně vč. výměny vstupních venkovních dveří.

MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - ZŠ Meteorologická - havarijní stav podlahy zásobovací chodby školní kuchyně vč. výměny vstupních venkovních dveří.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Duben 5, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Květen 24, 2013