MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - ZŠ Meteorologická - výměna 344 ks osvětlovacích těles.

MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - ZŠ Meteorologická - výměna 344 ks osvětlovacích těles.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Duben 5, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Květen 23, 2013