MČ Praha-Libuš - Záměr prodat předem známému zájemci část pozemku parc.č. 557/43, k.ú. Libuš při ulici Na Domovině

MČ Praha-Libuš - Záměr prodat předem známému zájemci část pozemku parc.č. 557/43, k.ú. Libuš při ulici Na Domovině

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Září 12, 2011
Svěšeno: 
Čtvrtek, Září 29, 2011