MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - část pozemku parc.č. 558/1, k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - část pozemku parc.č. 558/1, k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Květen 14, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Květen 30, 2013