MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - částí pozemku parc.č. 557/52 v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - částí pozemku parc.č. 557/52 v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červenec 29, 2013
Svěšeno: 
Středa, Srpen 14, 2013