MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem částí pozemků parc.č. 1132 a parc.č. 1142/2 k.ú. Libuš za účelem výsadby exotických rostlin

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem částí pozemků parc.č. 1132 a parc.č. 1142/2 k.ú. Libuš za účelem výsadby exotických rostlin

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Duben 30, 2012
Svěšeno: 
Středa, Květen 16, 2012