MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Duben 11, 2014
Svěšeno: 
Pondělí, Duben 28, 2014