MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 910/81 v k.ú. Písnice za účelem umístění kontejneru na sběr textilu v ul. Na Okruhu

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 910/81 v k.ú. Písnice za účelem umístění kontejneru na sběr textilu v ul. Na Okruhu

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Květen 6, 2016
Svěšeno: 
Pondělí, Květen 23, 2016