MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem pozemků parc.č. 853/2 a část pozemku parc.č. 853/3 v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem pozemků parc.č. 853/2 a část pozemku parc.č. 853/3 v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Březen 22, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Duben 8, 2013