MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemku parc.č. 442, k.ú. Písnice obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemku parc.č. 442, k.ú. Písnice obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Duben 15, 2015
Svěšeno: 
Pondělí, Květen 4, 2015