MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemkům parc.č. 1120/1, 1139 v k.ú. Libuš

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemkům parc.č. 1120/1, 1139 v k.ú. Libuš

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Listopad 3, 2014
Svěšeno: 
Středa, Listopad 19, 2014