MČ Praha-Libuš - záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 670/4 v k. ú. Písnice

MČ Praha-Libuš - záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 670/4 v k. ú. Písnice

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Březen 3, 2015
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 19, 2015