MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1134 v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1134 v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Květen 15, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Květen 31, 2013