MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřizení věcného břemene k pozemkům parc. č. 439/3 a 429/15 vše v k.ú. Libuš

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřizení věcného břemene k pozemkům parc. č. 439/3 a 429/15 vše v k.ú. Libuš

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Srpen 4, 2014
Svěšeno: 
Středa, Srpen 20, 2014