MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1123/109, 1123/90, 1123/87 a 1122 v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1123/109, 1123/90, 1123/87 a 1122 v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Duben 30, 2013
Svěšeno: 
Čtvrtek, Květen 16, 2013