MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 659/73 v k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 659/73 v k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Červenec 19, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Srpen 5, 2013