MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 974, 13/1, 517/5, 516/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 974, 13/1, 517/5, 516/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Červen 1, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Červen 18, 2012